Stichting Trochgean Actueel

Koudum en visie 2012

Koudum. De werkgroep Dorpsvisie Koudum heeft op een mooie wijze een zeer speciale visie ontwikkeld voor en door Koudumers. Een echte Beantsje USB is ontwikkeld om in deze moderne tijd veel papier en daarmee het milieu te sparen.

Momenteel wordt onderzocht welke rol de stichtingen en verenigingen kunnen oppakken. In ieder geval is er weer genoeg werk aan de winkel.

16 januari 2007. De gemeente moet vaart maken met de centrumplannen rond de kerk, zo schrijft de Dorpsvernieuwingscommissie Koudum, in een open brief aan de gemeenteraad van Nijefurd. Het wachten is op de goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan herziening kom-Koudum. De Koudumer verenigingen, Dorpsbelang, Ondernemersvereniging en de Stichting Trochgean werken samen onder de vlag van de Dorpsvernieuwing in samenwerking met ontwikkelaar en Gemeente Nijefurd. Ondanks dat deze unieke samenwerking op breed draagvlak kan rekenen zijn er toch nog enkele zienswijzen ingeleverd. De commissie respecteerd het democratisch recht, maar stelt dat daarbij de ontwikkeling van Koudum niet in het gevaar mag komen. Om deze brief te lezen klik u op de kop van dit artikel.

Reactie voorzitter Dorpsbelang op open brief aan gemeenteraad.

Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2006 voor Koudum

Koudum zag verandering als kans

 

7 juli 2006. Koudum heeft als eerste plaats in Nederland de Europese Dorpsvernieuwingsprijs gewonnen. De Internationale jury was duidelijk onder de indruk van alle projecten en inspanningen die de dorpsbewoners hebben gedaan om de leefbaarheid in een klein dorp als Koudum op een hoog niveau te houden. Een duidelijke, integrale visie op dorpsvernieuwing met nadrukkelijke ruimte voor spontane initiatieven. Het investeert met lef in de gemeenschap en lobbyt voor het haast onmogelijke. Deze inzet, waarbij alle betrokkenen als gelijkwaardige partners om de tafel zitten, heeft het dorp en de omringende regio een stevige sociale en economische impuls gegeven en de eigen identiteit en het zelfbewustzijn van de bewoners versterkt. Het resultaat is een indrukwekkende lijst van samenhangende projecten. Lees meer>>

Stimuleringsfonds Centrumplan Koudum, dat wordt uitgevoerd door Stichting Trochgean, heeft een verzoek om dit fonds met 1 jaar te verlengen bij het LAG (Local Action Group) Zuidwest Friesland ingediend. Na overleg en evaluatie van de jaren 2003 t/m 2005 is door de LAG een goedkeuring verleend voor 1 jaar. Tevens is het gebied uitgebreid met de beneden Hoofdstraat. (vanaf de kapsalon tot cafe Spoorzicht)

 

Dit unieke fonds geeft de Koudumer bewoners, van panden in het centrum, de kans om hun gevel of integrale verbouwing te doen plaatsvinden met Leader+ subsidie. Voor de gevel kan men maximaal 25% subsidie ontvangen met een maximum van E 12.000 per pand. Voor het integrale deel 35% subsidie met een maximum van E 20.000 per pand.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Mulder, Tj. van de Walstraat 24i in Koudum. Telefoon 0514-521633 of mail louwerens.mulder@stichting-trochgean.nl

 

Resultaat van gevelrenovatie stimuleringsfonds

Een fraai beeld op de hoek van de Hoofdstraat

De gevels van o.a. Slagerij de Boer, de Chinees Goudmuur,  Wapen van Friesland, Bleekers Bloemenboetiek zijn mede door het Stimuleringsfonds Centrumplan Koudum vernieuwd. De stimulerings regeling is gevormd om alle gelijkvormige projecten te bundelen en te subsidieëren uit een pot. Reden voor deze gezamelijke aanpak is dat de Hoofstraat wordt voorzien van een nieuwe herinrichting. Wanneer panden worden opgeknapt wordt het centrum weer een aantrekkelijke hoofstraat voor bewoners en toeristen. Ondertussen zijn er al meerdere aanvragen bij de Stichting in behandeling.

Film: Koudum biedt perspectief online

Koudum als eiland

In 2003 is een moment opname gemaakt van Koudum. De film "Koudum biedt perspectief" is op deze site online te bewonderen. Deze film die speciaal gemaakt is voor Regiodag Koudum is samengesteld door Media Support Koudum in opdracht van de organisatiegroep 13 december. Prachtige luchtopnames worden versterkt met beelden vanuit het dorp. Op deze wijze krijgt u een goed beeld van wat er zoal in Koudum gaat veranderen. Nu Anno 2005 zijn er alweer diverse projecten gerealiseerd, daarom blijft dit beeld interessant en tevens historie. Als u ADSL heeft kunt de film vrij snel in vier delen bekijken. Kijk snel op film pagina>>


Home - De Stichting - Projecten - Sponsoring - Contact

Lopende Projecten
Project 1
Gerealiseerde Projecten
Project 1
Zoeken:
Stichting Trochgean Koudum
Tjalke van der Walstraat 24i (Ravelijn) 8723 CA Koudum
Tel. 0514 52 1633 - Fax. 0514 52 2916
E-mail: info@stichting-trochgean.nl